Actim® Partus (10T)

Pris lämnas på förfrågan

Ett tillförlitligt sätt att identifiera och utesluta risk för prematur förlossning

Actim® PARTUS är ett snabbt och lätt patientnära test för att identifiera patienter med en verklig risk för nära förestående eller prematur förlossning, till och med före kliniskt synliga tecken.

Ger testresultat på plats på bara fem minuter, och provtagningen tar bara några sekunder.

Actim® PARTUS kan även användas ihop med Actim 1ngeni-instrumentet för att tolka resultat digitalt. Eftersom Actim 1ngeni automatiskt sparar och tolkar testresultatet förbättras dataspårbarheten och mer tid kan ägnas åt patientvård.

FÖRDELAR
• Utesluter tillförlitligt risken för nära förestående eller prematur förlossning när fosterhinnorna är intakta
• Kan användas från vecka 22 och framåt
• Enstegstestet med teststicka ger ett snabbt resultat på fem minuter, utan behov för laboratorieutrustning eller specialutbildning
• Kan användas på alla patienter eftersom testresultaten inte påverkas av samlag, sperma, urin, vaginala mediciner, glidmedel, badprodukter eller infektioner
• Kombinera med Actim® PROM, det ursprungliga snabba testet för att upptäcka för tidig fostervattenavgång (PROM), för säkrare kliniska beslut

SKU 31931ETAL