Actim® PROM (10T)

Pris lämnas på förfrågan

Actim® PROM-test är ett tillförlitligt patientnära test för att snabbt och lätt upptäcka för tidig fostervattenavgång (PROM) hos alla patienter.

Traditionellt baseras diagnosen PROM på en mängd olika kliniska symptom. Eftersom symptomen kan vara mycket olika hos olika patienter är det ofta svårt och tidskrävande att ställa diagnosen PROM och diagnosen är ofta fel. Snabb och pålitlig PROM-diagnos med Actim® PROM möjliggör snabbare och lättare patientvård samtidigt som värdefulla resurser sparas.

Enstegstestet med teststicka kan användas vid alla fosteråldrar och även när blod förekommer. Testresultaten blir tillgängliga på plats på bara fem minuter.

Actim 1ngeni-instrumentet kan användas för att tolka testresultat digitalt. Eftersom Actim 1ngeni automatiskt sparar och tolkar testresultat förbättras dataspårbarheten, och mer tid kan ägnas åt patientvård.

FÖRDELAR
• Upptäcker PROM tillförlitligt, till och med före kliniskt synliga tecken
• Mycket specifik (97 %)
• Kan användas vid alla fosteråldrar
• Lätt att använda, enstegsteststicka som inte kräver laboratorieutrustning
• Ger patientnära testresultat på bara fem minuter, provtagningen görs på några sekunder – med eller utan spekulum
• Kan användas på alla kvinnor med misstänkt PROM eftersom testresultaten inte påverkas av blod, samlag, sperma, urin, vaginala mediciner, glidmedel, badprodukter eller infektioner
• Kombinera Actim® PROM med Actim® Partus, det snabba och tillförlitliga testet som upptäcker patienter med förhöjd risk för prematurt värkarbete, för säkrare kliniska beslut

SKU 30831ETAL