Afinion™ 2 Analyzer

Pris lämnas på förfrågan

Förbättra hur du diagnostiserar, övervakar och administrerar dina patienter.

Afinion™ 2 Analyzer är ett kompakt, snabbt instrument för flera analyter som ger värdefulla patientnära resultat.

Med Afinion™-systemet slipper du skicka patienter till labbet eller lägga tid på att leta efter deras resultat. Du kan istället fokusera på det du bör – på patienten.

FÖRDELAR
FYRA ANALYSER PÅ EN OCH SAMMA PLATTFORM
Med Afinion™ 2 Analyzer kan du snabbt och enkelt kan göra kvantitativa analyser av CRP, HbA1c, ACR och Lipid Panel.

OLIKA PROVTYPER
Instrumentet har utformats för att möjliggöra snabb och enkel analys på plats, oberoende av provtyp, vilket kan vara helblod, plasma eller urin, och ge korrekta resultat under patientkonsultationen för en förbättrad patienthantering.

UPPKOPPLINGSBAR
Afinion™ 2 Analyzer har stöd för säker överföring av analysresultat till ett HIS- eller LIS-system. Afinion™2 Analyzer överför automatiskt patient- och kontrollresultat via ett TCP/IP-nätverk med hjälp av följande protokoll (konfigureras som valbara alternativ): POCT1-A, HL7, ASTM 1381-85 (låg nivå) eller ASTM 1394-97 (hög nivå).

ALLT-I-ETT TESTKASSETT
Analysintrumentet och testkassetterna har precisionstillverkats och varje testkassett innehåller en integrerad provtagningsenhet och alla nödvändiga reagenser för en enskild analys.

AUTOMATISKT SJÄLVKONTROLLSYSTEM
Afinion™ 2 Analyzer eliminerar felaktiga resultat med integrerade system för feldetektering och självkontrollsystem.

INGEN EXTRA KALIBRERINGS KRÄVS
Varje Afinion™ 2 Analyzer har en fast kalibrering, som ställts in på fabriken. Varje parti med Afinion™ tester inkluderar kalibreringsdata som lagrats på en streckkodsetikett. Partiets kalibreringsdata avläses sedan av en integrerad kamera och används för beräkning av resultat.

SKU 1116777