Afinion™ ACR

Pris lämnas på förfrågan

Analys för kvantitativ bestämning av albumin, kreatinin och albumin/kreatininkvot (ACR) i human urin. Används för tidig identifiering av njursjukdom hos patienter med diabetes och/eller hypertoni.

FÖRDELAR
OMEDELBARA BEHANDLINGSFÖRÄNDRINGAR
Afinion™ ACR (albumin, kreatinin och albumin/kreatininkvot) detekterar mikroalbuminuri i humant urin. Mikroalbuminuri är det första kliniska tecknet på diabetisk njursjukdom och kardiovaskulär sjukdom. Enkel analys av mikroalbuminuri är mycket effektivt som en tidig indikator på njursvikt.

KORT ANALYSTID PÅ 5 MINUTER
Afinion™ ACR-testet ger tillförlitliga resultat som är lättillgängliga när och var de behövs.

Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet. ACR-testkassetten innehåller alla reagenser som behövs för analys av albumin, kreatinin och albumin/kreatininkvot.

SKU 1116783