Afinion™ Analyzer Cleaning kit

Pris lämnas på förfrågan

Det krävs inget underhåll av Afinion 2-instrumentet förutom rengöring av utsidan och kassettutrymmet.
Rengöring av kassettutrymmet
Rengöringskitet ( 1116784) ska alltid användas för rengöring av kassettutrymmet.
Kassettutrymmet ska omedelbart rengöras om material eller vätskor spills i detta. För regelbundet underhåll (avlägsnade av dammpartiklar mm) ska kassettutrymmet rengöras var 30:e dag.

SKU 1116784