Afinion™ CRP

Pris lämnas på förfrågan

Afinion™ CRP är ett in vitro-diagnostiskt snabbtest för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant blod, som bidrar till att minska diagnostisk osäkerhet och bedömning av om antibiotikabehandling är lämplig under ett patientbesök.

FÖRDELAR
VARFÖR ANALYSERA C-REAKTIVT PROTEIN?
Ett kraftigt ökat CRP-resultat kan vara en indikation på ett behov av omedelbar antibiotikabehandling. CRP-nivån sjunker snabbt vid effektiv behandling. Ett normalt eller medelhögt CRP-värde kan stödja en diagnos av virus- eller självläkande infektion, vilket ger värdefull information för att förhindra onödig förskrivning av antibiotika.

LÅNG HÅLLBARHET PÅ REAGENSERNA
Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet. CRP-testkassetten innehåller alla reagenser som behövs för analys av C-reaktivt protein och kassetten har 4 veckors hållbarhet vid förvaring i rumstemperatur.

KORT ANALYSTID OM 3 TILL 4 MINUTER
Afinion™ CRP-testet ger dig tillförlitliga resultat med hög noggrannhet som är lättillgängliga när och var de behövs.

SKU 1116789