Afinion™ HbA1c

Pris lämnas på förfrågan

Omgående patientnära HbA1c-resultat för effektiv övervakning av glykemisk kontroll.

Afinion™ HbA1c-analys är ett test för kvantitativ bestämning av glykerat hemoglobin (HbA1c) i humant helblod, som används för att monitorera metabolisk kontroll för patienter med diabetes. Den ger direkt de testresultat som behövs för förbättrad diabeteskontroll, bättre patientresultat och ökad klinisk effektivitet.

FÖRDELAR
KORT ANALYSTID PÅ 3 MINUTER
CLIA-Waived Afinion™ HbA1c-testet ger dig tillförlitliga resultat med hög kvalitet som är lättillgängliga när och var de behövs.

OMEDELBARA BEHANDLINGSÄNDRINGAR
Diabetes kan behandlas och skötas genom hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet och medicin för att sänka blodsockernivåerna. Att sänka HbA1c har också visat sig minska mikrovaskulära komplikationer kopplade till diabetes och associeras även med långsiktig minskning av kardiovaskulär sjukdom.

LÅNG HÅLLBARHET PÅ REAGENSERNA
Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet. HbA1c-testkassetten innehåller alla reagenser som behövs för analys av glykerat hemoglobin. Testet har 3 månaders hållbarhet vid förvaring i rumstemperatur.

PATIENTNÄRA DIABETES
Se hur patientnära diabetestestning avsevärt påverkar patientvården med bättre glykemisk kontroll, ökad efterlevnad och förbättrad effekt på kliniken. Läs presentationen eller ladda ned PowerPoint-presentationen för din egen användning.

SKU 1116797