Afinion™ Lipid Panel Control

Pris lämnas på förfrågan

Afinion™ Lipid Panel Kontroll. För användning tillsammans med Afinion™ Lipid Panel och Alere Afinion™ AS100 /Afinion™ 2-instrumentene.

Användningsområde
Afinion™ Lipid Panel-kontrollkit är avsett att användas som kontrollmaterial för total kolesterol (Chol), hög-densitets lipoprotein (HDL) kolesterol och triglycerider (Trig). Kontrollmaterialet är en humant serum-baserat flytande preparation med humana beståndsdelar. Konserveringsmedel och stabilisatorer har tillsats för att bibehålla produktens integritet. Kontrollerna ska användas för att bekräfta att Afinion-systemet fungerar och ger tillförlitliga resultat. Först när kontrollerna används rutinmässigt och de erhållna värdena ligger inom acceptansgränserna kan noggranna resultat för patientprover säkerställas.

SKU 1116800