Afinion Lipid Panel

Pris lämnas på förfrågan

Afinion™ Lipidpanelanalys och det helautomatiska Afinion™-analysinstrumentet ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och var de behövs. Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet.

Analys för kvantitativ bestämning av total kolesterol, HDL, LDL, triglycerider (Trig), icke-HDL och Chol/HDL-kvot i helblod, serum och plasma, används vid diagnos och behandling av lipidrubbningar.

FÖRDELAR

Test för kvantitativ bestämning av:
• Totalkolesterol (Chol)
• HDL
• LDL
• Triglycerider (Trig)
• icke-HDL
• Kol/HDL-kvot

VIKTEN AV ATT ANALYSERA LIPIDPANEL
Förhöjt kolesterol är en av de största riskfaktorerna för kranskärlsjukdom, hjärtattack och stroke. När blodkolesterolet stiger, gör även risken för hjärt-kärlsjukdom det. Många patienter, exempelvis de med metaboliska syndrom, uppvisar hög frekvens av komorbiditet som höga lipidnivåer och diabetes. Och om andra riskfaktorer förekommer, som t.ex. rökning, högt blodtryck eller diabetes, så ökar risken ytterligare.

Analys av lipidpanel/kolesterol rekommenderas av NCEP (National Cholesterol Education Program) vart femte år hos friska vuxna personer och mer regelbundet om andra riskfaktorer finns, hos barn och ungdomar som löper en ökad risk och för att utvärdera effekten av lipidsänkande behandling.

SKU 1116802