Alere™ Easy hCG Pregnancy (20T)

Pris lämnas på förfrågan

Alere™ hCG Easy graviditetstest är en snabb, diagnostisk enhet för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Förekomst och snabb ökning av hCG-nivåer i urin gör den till en utmärkt markör för diagnos av graviditet. Med beprövad noggrannhet på > 99 % är Alere™ hCG Easy graviditetstest ett kostnadseffektivt diagnostiskt test, som gör det möjligt för vårdpersonal att optimera patientvården.

FÖRDELAR
• Snabba resultat på 3 minuter
• Påvisad noggrannhet på > 99 %
• Analytisk känslighet 25 mIE/ml
• Ett steg, inga ytterligare reagenser krävs
• Användarvänligt - minimal utbildning krävs
• Förvaring i rumstemperatur
• Lång hållbarhet
• Inbyggd kontrollfunktion

SKU UPK009A