ID NOW™ Influensa A & B 2 (24T)

Pris lämnas på förfrågan

DET FINNS INGET BÄTTRE TILLFÄLLE ÄN ID NOW.
Tidigare Alere™ i. Det snabbaste molekylära influensatestet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ Influenza A & B 2-analys ger molekylära influensatestresultat på mindre än 13 minuter på den unikaID NOW™-plattformen, vilket är betydligt snabbare än andra molekylära metoder, och erbjuder större noggrannhet än konventionella snabbtester. Snabba diagnostiska analyser med hög känslighet är avgörande för pålitlig detektion av influensa A och B, och gör det lättare att snabbt och effektivt fatta beslut om behandling.1

FÖRDELAR
• Tidig detektion – positiva resultat på 5 minuter, med 95 % detekterade inom 7 minuter2
• Negativa resultat på 13 minuter
• Detekterar upp till 42 % fler sanna positiva resultat jämfört med RADTs3
• Förvaring i rumstemperatur
• Undantaget från CLIA:s krav
• Föredraget provtyp4
• Ger tillräcklig säkerhet för att fatta snabba kliniska beslut
• Underlättar effektiv patienthantering
• Ger stöd för riktad, antiviral behandling och antimikrobiell läkemedelsbehandling

SKU 427-000