ID NOW™ Instrument OUS

Pris lämnas på förfrågan

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

FÖRDELAR:
Det intuitivt utformade ID NOW™-instrumentet kan ha en positiv inverkan på alla sjukvårdsmiljöer.

- Användarvänligt som endast kräver minimal upplärning av användarna[/il]
- Resultaten visas på stora visuella pekskärmar, vilket eliminerar transkriptionsfel och utskriftsbehov
- Instrumentet kräver liten plats och kan användas i alla vårdmiljöer
- QC lockout
- Tvåvägsanslutning
- Exceptionell prestanda
- Eliminerar risken för tolknings- och avskrivningsfel
- Ger tillräcklig säkerhet för att fatta snabba kliniska beslut
- Underlättar effektiv patienthantering
- Gör att smittskyddsåtgärder kan sättas in snabbare
- Ger stöd för riktad, antiviral behandling och antimikrobiell läkemedelsbehandling
- Minskar de totala sjukvårdskostnaderna tack vare pålitlig, patientnära testning1

SKU NAT-000