ID NOW™ Instrument

Pris lämnas på förfrågan

DET FINNS INGET BÄTTRE TILLFÄLLE ÄN ID NOW.
Tidigare Alere™ i. Ny och förbättrad hastighet, prestanda och effektivitet PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ är ett snabbt, instrumentbaserat, isotermiskt system för kvalitativ detektion av infektionssjukdomar. Vår unika ID NOW™-tekniken med isotermisk amplifiering av nukleinsyra är unik och ger molekylära resultat på minuter, så att effektiva kliniska beslut kan fattas snabbare.

FÖRDELAR
Det intuitivt utformade ID NOW™-instrumentet kan ha en positiv inverkan på alla sjukvårdsmiljöer.

• Användarvänligt och kräver endast minimal upplärning av användarna
• Resultaten visas på stora visuella pekskärmar, vilket eliminerar transkriptionsfel och utskriftsbehov
• Instrumentet kräver liten plats och kan användas i alla vårdmiljöer
• QC-låsning
• Dubbelriktade anslutningsmöjligheter
• Exceptionell prestanda
• Eliminerar risken för tolknings- och avskrivningsfel
• Ger tillräcklig säkerhet för att fatta snabba kliniska beslut
• Underlättar effektiv patienthantering
• Gör att smittskyddsåtgärder kan sättas in snabbare
• Ger stöd för riktad, antiviral behandling och antimikrobiell läkemedelsbehandling
• Minskar de totala sjukvårdskostnaderna tack vare pålitlig, patientnära testning1

SKU NAT-000