ID NOW™ RSV (24T)

Pris lämnas på förfrågan

DET FINNS INGET BÄTTRE TILLFÄLLE ÄN ID NOW.
Tidigare Alere™ i. RSV molekyltest nu CLIA-godkänt PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ RSV ger molekylära RSV-resultat på högst 13 minuter på vår unika ID NOW™-plattform.  Traditionella laboratoriemetoder och antigentester för RSV-diagnos har brister vad gäller omsättningstid eller prestanda.1,2 Alere™ i RSV detekterar 25 % mer sanna positiva resultat jämfört med andra snabbtester för detektion av antigener (RADT)3,4 och ger dig möjlighet att ta kliniska beslut i realtid som gör skillnaden i patientvården.

FÖRDELAR
• Nu CLIA-godkänt
• 25 % fler sant positiva resultat jämfört med RADT3,4
• Exceptionell prestanda
• Tidig varning om positiva resultat
• Gör det möjligt att tryggt fatta snabba kliniska beslut
• Eliminerar risken för tolknings- och avskrivningsfel
• Gör att smittskyddsåtgärder kan sättas in snabbare
• Underlättar effektiv patienthantering
• Tar liten plats och kan enkelt användas som patientnära analys
• Effektivt verktyg för att motverka antibiotikaresistens

SKU 435-000