TestPack™ Plus hCG Urine med OBC (20T)

Pris lämnas på förfrågan

TestPack™ Plus hCG Urine test är en snabb immunkromatografisk analys för kvalitativ upptäckt av humant koriongonadotropin (hCG) i urin för tidig upptäckt av graviditet. Till skillnad från andra snabbtester, som endast innehåller en procedurkontroll, har TestPack inbyggda positiva och negativa kontrollfunktioner – så att användaren kan ha fullt förtroende för resultatet varje gång.

FÖRDELAR
• Inbyggda positiva och negativa kontroller
• Ett tydligt + eller - resultat, ingen förvirring
• Överlägsen känslighet och specificitet
• Beprövad prestanda hos användare

SKU 505798J