BinaxNOW® Influenza A&B-kort (22T)

SEK 3 950,02
Försäljningsenhet: 1 FPK
Antal Försäljningsenhet: 22 Styck.
(SEK 4 937,53 inkl. moms)

BinaxNOW™ Influensa A & B-test är en in vitro immunokromatografisk analys för kvalitativ detektering av nukleoproteinantigen mot influensa A och B i nasofaryngeala (NP) prover, nasala prover och prover från nasal sköljning. Det är avsett att användas som ett hjälpmedel vid en snabb differentialdiagnos mellan influensa A och B virusinfektioner.

FÖRDELAR
1 PROV, 2 ANALYSER
Alternativt kan den användas tillsammans med BinaxNOW™ RSV-test hos barn under 5 år, med en NP-provpinne eller nasalsköljning.

TYDLIGT
Ger tydliga resultat som är enkla att läsa av.

SMIDIGT
Används med antingen nasalsköljning, nasofaryngealt prov eller näsprover.

SNABBT
Resultat klart på endast 15 minuter.

LÄTT
Kräver minimalt manuellt arbete

TILLFÖRLITLIGT
Ger noggranna resultat och inkluderar inbyggda kontroller

FLEXIBELT MED OLIKA TRANSPORTMEDIA
Amies, Dulbecco, M4, M4-RT, M5, M6, saltlösning, tryptosfosfat, Veal Infusion Broth, Brain Heart Infusion Broth, Hanks BBS, fosfatbuffertlösning, Stuart's och UTM-RT.

SKU 416-000