Bollpump MacroView

Pris lämnas på förfrågan

Bollpump med slang som kopplas till otoskopet. Används för att testa trumhinnans
elasticitet. Latexfria.

SKU WA23804