Clearview® Strep A Cassette 2

Pris lämnas på förfrågan

Clearview® Strep A Cassette 2 är en kvalitativ immunanalys med lateralt flöde för detektion
av Strep A-kolhydratantigen i ett svalgprov. I denna analys är testlinjeområdet bestruket med
antikroppar som är specifika för Strep A-kolhydratantigen. Under analysen reagerar det
extraherade svalgprovet med en antikropp mot Strep A som är bunden till partiklar.
Blandningen rör sig uppför membranet och reagerar med antikroppen mot Strep A på
membranet och genererar en färgad linje i testlinjeområdet. Förekomsten av denna färgade
linje i testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat, medan frånvaro av densamma indikerar
ett negativt resultat. En färgad linje visas alltid i kontrollinjeområdet och fungerar som en
procedurkontroll. Testresultatet är ogiltigt om kontrollinjen inte visas.

SKU IST-502