Clostridium Diff QuickCheck Complete

Pris lämnas på förfrågan

C. Diff Quik Chek Complete är det enda kassettbaserade snabbtest som samtidigt påvisar både glutamatdehydrogenas- antigen (GDH) och toxin A och B från C. difficile i faecesprover. Testet påvisar C. difficile-antigen, GDH, som en screening för närvaro av C. difficile och bekräftar närvaro av toxinproducerande C. difficile genom att påvisa toxin A och B i prover från personer med symptom.Testet är enkelt att tolka och ger svar inom 30 minuter.

SKU T30525C