CombiScreen® Nitrit PLUS

Pris lämnas på förfrågan

CombiScreen® Nitrit PLUS Urinstikor: Högkvalitativa urinstikor för avläsning av följande komponenter i urin: nitrit. Urinstickorne avläses visuellt mot jämförelse av en utmärkt färgskala på kartongen. Se bipacksedeln för urinstickorne för kompletterande information. Detta system inkluderar även CombiScreen® DIP Check-kontroll som rekommenderas för att säkerställa kvaliteten på proceduren och urinstickorne.                      

SKU 94506NOR