CombiScreen® VET 11 PLUS

Pris lämnas på förfrågan

CombiScreen® VET 11 PLUS urinstickor för veterinärt bruk - för semikvantitativ avläsning av följande parametrar: glukos, blod, protein, leukocyter, nitrit, pH, specifik vikt, bilirubin, urobilinogen och askorbinsyra. För visuell avläsning av remsor med jämförelse mot färgskala på urinstickorlådan. Urinstickona har askorbinsyraskydd. Det minimerar risken för falskt negativa blod- och glukosutfall på grund av att urinen innehåller C-vitamin. Användningen av urinstickor för urinundersökning hos djur kan ge värdefull information för att stödja diagnosen. Utöver stickorundersökning bör även visuell inspektion (färg, luktvolym) utföras. I vissa fall bör även mikroskopi av urinen göras. Referensområdet för olika djurarter finns i tabellen i bipacksedeln. Bipacksedeln har särskild information för veterinärdiagnostik. Näring, vätskeintag, fysisk aktivitet och provtagningsförfaranden måste beaktas vid utvärdering av resultat.

SKU 94100V