CombiScreen® DIP Check

Pris lämnas på förfrågan

CombiScreen® DIP Check-kontroll är avsedd att användas som ett definierat kvalitetskontrollmaterial för olika urinstickor för urinanalys och kvalitativa hCG-metoder.

Användningen av kvalitetskontrollmaterial för att objektivt övervaka förfarandenas noggrannhet och precision är väl etablerad i kliniska laboratorier. CombiScreen® DIP Check-kontroll tillhandahålls på två nivåer för att underlätta övervakningen av analytiska system inom det kliniska området.

CombiScreen® DIP Check-kontroll är baserad på mänsklig urin och innehåller komponenter av mänskligt och animaliskt ursprung, samt renade kemikalier. Konserveringsmedel och stabilisatorer tillsätts för att bibehålla produktens integritet. CombiScreen® DIP Check-kontrollen är en vätskekontroll färdig att använda som inte kräver rekonstitution.

SKU 93010