CombiScreen® mALB / CREA Test

Pris lämnas på förfrågan

För detektion av mikroalbuminuri. Screening av mikroalbuminuri hos personer med kroniska tillstånd som diabetes och högt blodtryck vilket gör att de löper en ökad risk att utveckla njursjukdom. Kan även vara aktuellt i samband med vissa lipidavvikelser samt olika immunförsvarstörningar.

• CombiScreen® mALB / CREA urintestremsor är baserat på förhållandet albumin till kreatinin.
• Helst användning av morgonurinprover.
• Resultatet är tillgängligt efter 60 sekunder utan att patientprovet skickats till ett laboratorium.
• Låg detektionsgräns på 22 mg/L albumin
• Detektion av mikroalbyminuri eller makroalbuminuri genom det utökade albuminkoncentrationsintervallet upp till 500 mg/L
• Diagnostiskt relevant resultat kan avläsas direkt från en tabell som följer med etiketten eller beräknas automatiskt efter en mätning med Urilyzer® 100 Pro. Tillverkare: Analyticon Biotechnologies GmbH

SKU 94025