Proppar transportkapillärrör

Pris lämnas på förfrågan

Tillbehör till transportkapillärrör. Används för att försluta kapillären i båda ändar och därigenom förlänga hållbarheten till 15 minuter.

SKU 60411