Proppar transportkapillärrör

Pris lämnas på förfrågan


Tillbehör till Afinion™ transportkapillärrör. Används för att försluta kapillären i båda ändar och därigenom förlänga hållbarheten till l15 minuter.

SKU 60411