HIV Controls for HIV

Pris lämnas på förfrågan

Determine HIV Controls är särskilt framtagna för att säkerställa att testet utförs på rätt sätt och för
att verifiera användarens förmåga att utföra analysen korrekt samt tolka resultatet. Den negativa kontrollen ger ett negativt resultat. Den positiva kontrollen av HIV-1-antikropp och den positiva kontrollen av HIV-2-antikropp ger ett positivt antikroppsresultat. Den positiva kontrollen av HIV-1 p24-antigen ger ett positivt resultat endast för antigen.

SKU 7D2252