ID NOW™ Strep A 2 (24T)

Pris lämnas på förfrågan

DET FINNS INGET BÄTTRE TILLFÄLLE ÄN ID NOW.
Nu det snabbaste molekylära Strep A-testet utan behovet av odlingsbekräftelse PLUS ett nytt namn.

ID NOW™ Strep A 2-testet, undantaget från CLIA:s krav, ger molekylära resultat på högst 6 minuter med den unika ID NOW™-plattformen, där du kan analysera och, vid ett positivt resultat, starta behandlingen under patientbesöket.

Snabbare än alla andra molekylära metoder och mer korrekt1 än konventionella snabbtester. ID NOW™ Strep A 2 ger resultat inom en tidsram som gör det möjligt att fatta omedelbara kliniska beslut som påverkar patientbehandlingen.

FÖRDELAR
• Tidig detektion - positiva resultat på 2 minuter, med 99 % detekterade inom 3 minuter2
• Negativa resultat på 6 minuter3
• Ingen odlingsbekräftelse för negativa resultat
• Nästan 90 % färre falska negativa resultat jämfört med RADTs†1,3
• Ingen inkuberingstid eller termiska cykler krävs3
• Undantaget från CLIA:s krav
• Möjliggör korrekt detektering av Grupp A-streptokocker
• Ger tillräcklig säkerhet för att fatta snabba kliniska beslut
• Underlättar effektiv patienthantering
• Ger stöd för riktad, antiviral behandling och antimikrobiell läkemedelsbehandling

SKU 734-000