Cholestech LDX™ System med printer

Pris lämnas på förfrågan

Korrekta, tillförlitliga provresultat direkt på vårdinrättningen från en ledande tillverkare av utrustning för lipidtestning.

Det CLIA-godkända Cholestech LDX™-analysinstrumentet är avsett att ge korrekta, tillförlitliga och snabba resultat som kan ligga till grund för behandlingsbeslut. Instrumentet har satt en ny standard för testning av lipidprofil, kolesterol och glukos direkt på vårdinrättningar.

FÖRDELAR
MARKNADSLEDANDE
Förstahandsvalet för vårdpersonal – produkten används på tusentals läkarmottagningar, sjukhus och hälsoprogram över hela landet.

SNABBA RESULTAT TILL GRUND FÖR BEHANDLINGSBESLUT
På 5 minuter får man korrekta resultat för omgående identifiering av hjärtkärl- och diabetesrelaterade hälsorisker.

SÄKRA KLINISKA BESLUT
Uppfyller National Cholesterol Education Programs (NCEP) krav på lipidanalys med noggranna resultat av laboratoriestandard.

Certifierad enligt CDC:s Lipid Standardization Program (LSP) och Cholesterol Reference Method Laboratory Method Networks (CRMLN) program (standarder för kvalitet vid lipidtestning).

SMIDIG FRAMTAGNING AV RESULTAT
Provtagning med fingerstick och låg provvolym (40 μl) gör att provtagningen inte bara går smidigt och är mindre smärtsam för patienten, utan också att resultaten erhålls i princip omedelbart.

AUTOMATISKA KONTROLLERAR ELIMINERAR FEL
Tack vare unika skyddsmekanismer, automatiska kontroller och kalibreringar säkerställs analysatorns integritet, vilket eliminerar användarfel och ger korrekta resultat.

ENKEL TESTNING I 3 STEG
Att testa hela lipidprofilen och glukosvärdet går på ett kick:
1. Stick patienten i fingret och ta provet med ett kapillärrör inom 10 sekunder.
2. Dispensera provet i testkassetten.
3. Sätt i kassetten och tryck på knappen RUN (Kör).

SKU SB0014