Linseholder til operasjonsototskop 21760

Pris lämnas på förfrågan
SKU 209026-501