LymphoPrep™

Pris lämnas på förfråganDensity gradient media. Lymphoprep är en steril, endotoxin testad lösning. Färdig att användas för isolering av humana mononukleära celler. Specifikationer: Natrium diatrizoate: 9,1 % (w/v) Polysakkarid: 5,7 % (w/v) Densitet: 1,077 ± 0,001 g/ml Osmolalitet 290 ± 15 mOsm