Näsklämma

Pris lämnas på förfrågan

Näsklämman är viktig för att säkerställa bra spirometriresultat.
Forskning har visat att användning av näsklämmor förbättrar kvaliteten på testresultaten avsevärt och förhindrar läckage under testning.

SKU MRN-01/100