NycoCard™ READER II

Pris lämnas på förfrågan

NycoCard™ READER II är ett litet batteridrivet instrument, utformat för avläsning av alla NycoCard™-tester. Det består av två enheter: instrumentboxen, som är den operativa och beräknande enheten, samt läspennan, som detekterar signalen.

FÖRDELAR
NycoCard™ READER II ger tillförlitliga resultat som är lätt tillgängliga när och var de behövs. Patientkonsultationer kan utföras med säkerhet.

SKU 1116815