Panbio™ COVID-19 Ag RTD NP

Pris lämnas på förfrågan

UTÖKA ANTIGENTESTNING AV COVID-19
Ett diagnostiskt snabbtest in vitro för kvalitativ detektion av antigen (Ag) mot SARS-CoV-2 i humana nasofaryngeala prover med provpinne från individer som uppfyller kliniska COVID-19- eller epidemiologiska kriterier.

• För patienter med misstänkt pågående COVID-19-infektion
• Snabbt svar för patienten: testresultat på 15 minuter
• Pålitlig, hög prestanda*
  – Sensitivitet: 91,4 % (94,1 % för prover med Ct-värden ≤ 33)
  – Specificitet: 99,8 %
• Används i olika patientnära miljöer
• Tillgänglig lösning som möjliggör storskalig testning

*Sensitivitet och specificitet jämfört med PCR vid användning av nasofaryngeala provpinnar.

SKU AF41FK10E