Panbio™ COVID-19 AG RTD NASAL

Pris lämnas på förfrågan

IDENTIFIERA POTENTIELLT SMITTSAMMA INDIVIDER MED ELLER UTAN SYMTOM PÅ 15 MINUTER.
NYTT och FÖRBÄTTRAT nasalprovtagningskit! Förfyllt buffertrör med integrerat dropplock och kortare svabb förenklar testproceduren och minskar avfallet.

Patientvänligt, övervakat självuppsamlat nasalprov minimerar exponeringen för vårdpersonalen. Snabbtest med hög prestanda möjliggör omedelbar behandling eller isoleringsåtgärder för att minimera smittöverföring. Idealisk för sjukvårdsinrättningar, skolor, arbetsplatser, resor och evenemangstestning.

Tillförlitligt varumärke i över 100 länder.

Tillgänglig, lättanvändbar, storskalig testning hjälper till att begränsa virusspridningen.

FÖRDELAR
• Nytt! Nasalprovtagningskitets förfyllda buffertrör med integrerat dropplock eliminerar 5 procedursteg för att förenkla testning och för att minska miljöavfallet. Ingen buffertflaska eller kapsyler att förlora. Ingen manuell fyllning av buffertrör behövs
• Snabb identifiering av potentiellt smittsamma individer
• Testresultat på 15 minuter
• Distribuera i stor skala för patientnära testning
• Kan användas i en mängd olika miljöer utanför laboratorier
• Inga särskilda/ytterligare instrument krävs
• Komplett rör med avbrytbar provpinne minimerar personalens exponeringsrisk

SKU AF41FK11E