Panbio™ COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST

Pris lämnas på förfrågan

ÖKA COVID-19 ANTIKROPPSTESTNING
Ett in vitro-diagnostiskt test för kvalitativ påvisning av IgG- och IgM-antikroppar mot SARS-CoV-2 i human serum/plasma, venöst och kapillärt helblod.

Avsedd att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av SARS-CoV-2 infektion. Produkten kan användas i alla laboratorie- eller icke-laboratoriemiljöer som uppfyller kraven i bruksanvisningen och lokala regler. Testet ger preliminära testresultat. Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion, och de kan inte användas som enda underlag för behandling eller annat beslutsfattande. Testet är inte avsett att användas för blodgivarscreening av SARS-CoV-2.

FÖRDELAR
• Antikroppstester är viktiga för att bekräfta att en infektion har förekommit.
• Möjlighet att snabbt öka testning av COVID-19 coronavirus.
• Gör testning mer tillgänglig.
• Decentraliserad testning kan underlätta för överfulla sjukhus.
• Tid till resultat: 10–20 minuter.
• Enkelt kapillärt blodprov.

SKU ICO-T40203