Retinoscope hpx-lampa

Pris lämnas på förfrågan

Retinoscop för refraktionsbestämmning och mätning av närsynhet. Passar alla Welch
Allyn strömkällor för 3,5 V.

SKU WA18245