Urilyzer®100 Pro avläsningsinstrument

Pris lämnas på förfrågan

Urilyzer® 100 PRO är en halvautomatisk läsare för urinstickor. Systemet är utrustat med QC-hantering samt förbättrad anslutning för att möta de växande kraven på efterlevnadshantering och datafångst. Urilyzer® 100 PRO inklusive POCT-funktioner är unik i sin klass.

SKU UL0100PRO