Virus og bakteriefilter Spirometri

Pris lämnas på förfrågan

På grund av covid-19-pandemin rekommenderas det bland annat av ATS och ERS att använda ett virusfilter vid utförande av spirometritester. Mada spirometrifilter 83 (Mada produktkod 30886) är godkänt för användning med CPWS. SpiroPerfect och Medikro spirometer.

Barriärfiltrering för skydd av patient, personal och utrustning från bakteriell och viral kontaminering. Filtrera oval form för att tillåta tillräcklig blockering av munnen samtidigt som man undviker eventuella läckor och spridning från själva munnen.

När du använder SpiroPerfect spirometer, är en separat kalibreringskod
nödvändigt om du använder enheten med ett filter anslutet. För att få den nya kalibreringskoden, som ska användas när SpiroPerfect-enheten används med ett filter, kontakta kundtjänst, teknisk service eller din säljare. Se till när du kalibrerar för användning med ett filter att filtret är fixerat under kalibreringen.

SKU 30886