Welch Allyn® Örontratt set

Pris lämnas på förfrågan

Örontrattar för flergångsbruk kan autoklaveras, kokas eller desinficeras i
desinfektionslösning.

SKU 24400-U